< วิสัยทัศน์ > ประชาชนมีสุขภาพที่ดี บนวิถีเกษตรอินทร์ย์ มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน
...
...
 24 มิถุนายน 2562 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
 24 มิถุนายน 2562 | ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
 20 มิถุนายน 2562 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20 มิถุนายน 2562 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก
 20 มิถุนายน 2562 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
 19 มิถุนายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5
 19 มิถุนายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก
 19 มิถุนายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
 14 พฤษภาคม 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ.86-002 หมู่ที่ 2
 12 กันยายน 2561 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


...

...