คณะผู้บริหาร

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"ข้อมูลการติดต่อ


# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทร
1 นายอินทร์จันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. 062-0475502
2 นางสาวปวีณา มะโนสม เลขา นายก อบต. 098-9916326
3 นายทรัพย์ ธิบูรณ์ รองนายก อบต. 094-7613636
4 นางภาผอูน วงศ์แก้ว รองนายก อบต. 092-2913061