รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"ปีงบประมาณ 2561-2562


ปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.2561-ถึงเดือนธันวาคม-พ.ศ.2561 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2562-ถึงเดือน-มีนาคม-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2562-ถึงเดือน-มิถุนายน-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-4-เดือนกรกฎาคม-พ.ศ.-2562-ถึงเดือน-กันยายน-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.-2562-ถึงเดือนธันวาคม-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2563-ถึงเดือน-มีนาคม-พ.ศ.-2563 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2563-ถึงเดือน-มิถุนายน-พ.ศ.-2563