ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

127 หมู่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

โทร.089-9561529

สำนักปลัด 054-226182

กองคลัง 054-226183

กองช่าง 054-226184