เราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นแม่ข่ายระบบอาหารชุมชน

15 ก.พ 62 ณ.อบต.วอแก้ว

 เราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นแม่ข่ายระบบอาหารชุมชน

15 ก.พ  62  ณ.อบต.วอแก้ว

 

            

 


7 March 2020