ธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ธนาคารน้ำใต้ดิน

9พ.ย.61 นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกอบต.วอแก้ว นำทีมสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน

              


7 March 2020