ลําปางสะอาดปฏิบัติการวอแก้วสะอาด

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

 ลําปางสะอาดปฏิบัติการวอแก้วสะอาด

9พ.ย.61นายอินจันทร์ ทันวิสัยนายกอบต.วอแก้ว นำพนักงานอบต.วอแก้วพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ปฎิบัติการวอแก้วสะอาดประจำเดือนพ.ย.61

            


8 March 2020