“ตู้ปันสุข”

20พ.ค.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

“ตู้ปันสุข” 

“ตู้ปันสุข” ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยนายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมนำสิ่งของมาแบ่งปันเพื่อนำใส่ “ตู้ปันสุข” เพื่อมอบให้กับผู้ที่จำเป็นและขาดแคลนของกินของใช้ สามารถมารับได้ที่ “ตู้ปันสุข” ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
#อบต. วอแก้ว ปันสุข ร่วมต้านโควิด

 

            

      


9 June 2020