นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้มอบน้ำดื่มและกาแฟ ให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวอแก้ว

9 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้มอบน้ำดื่มและกาแฟ ให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวอแก้ว

9 เมษายน 2563 นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้มอบน้ำดื่มและกาแฟ ให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวอแก้ว ในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการตำบลวอแก้ว​ในการตั้งจุดตรวจตามกำหนดในการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน​ตั้งแต่เวลา​ 22.00​ น.- 04.00​ น. พร้อมทั้งได้สนับสนุนเครื่องวัดไข้แบบสแกนหน้าผาก ให้กับ อสม. ตำบลวอแก้ว ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อตรวจวัดไข้ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ได้เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   

  


9 June 2020