สมาชิกสภาตำบลวอแก้ว ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

1 พฤษภาคม 2563

สมาชิกสภาตำบลวอแก้ว ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมด้วยสมาชิกสภาตำบลวอแก้ว ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2563ปฏิบัติการ 90 วัน
" ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร "

    

    

  


9 June 2020