ซุ้มอาหารช้าง

12 มีนาคม 2563

ซุ้มอาหารช้าง

   ขอแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ในการจัดซุ้มอาหารช้าง ประจำปี 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ณ.ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง #แชมป์ 3 สมัย#แม่ทีม จิรัฏฐ์อร ยศสุรินทร์

    

    

  


9 June 2020