วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี"สมเด็จย่า"

วันนี้ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30น. นายกพร้อมด้วยปลัด และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี"สมเด็จย่า"

วันนี้ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๗.๓๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว นำโดย นายกอินจันทร์ ทันวิสัยี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว พร้อมว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง/งานประชาสัมพันธ์ อบต.วอแก้ว

    

  

  

  

  

 

 


21 October 2020