"จิตอาสา" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

9 ตุลาคม 2563 ณ. บริเวณลำน้ำแม่ไพร บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

"จิตอาสา" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

9 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมกับอำเภอห้างฉัตร ส่วนราชการในอำเภอห้างฉัตร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวอแก้ว, โรงเรียนบ้านทุ่งหก ตำบลวอแก้ว, ประชาชนจิตอาสาตำบลวอแก้ว ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำคูคลอง/สายคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ. บริเวณลำน้ำแม่ไพร บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

  

  

  


9 October 2020