นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ

28 กันยายน พ.ศ.2563 ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง


28 September 2020