ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563 ณ. หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงตาล , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้ร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563 ณ. หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

  

  

  

  

  

  

 


10 September 2020