กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมพัฒนา ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ บริเวณข้างทางถนนข้าง อบต. วอแก้ว

นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. วอแก้ว , ข้าราชการ , พนักงาน อบต. วอแก้ว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรมพัฒนา ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ บริเวณข้างทางถนนข้าง อบต. วอแก้ว

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


24 July 2020