มอบพันธุ์ปลากินพืช ตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้กับเกษตรกรในตำบลวอแก้ว สนับสนุนพันธุ์ปลาโดย กรมประมงจังหวัดลำปาง

ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ ปลัด อบต. วอแก้ว และนายสายัณห์ ฉัตรแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด ได้เป็นตัวแทนมอบพันธุ์ปลากินพืช ตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ “5 ประสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับเกษตรกรในตำบลวอแก้ว สนับสนุนพันธุ์ปลาโดย กรมประมงจังหวัดลำปาง มอบพันธุ์ปลา ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

  

  

  


24 July 2020