มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

23 กรกฎาคม 2563 ณ. บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1, บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 , บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

23 กรกฎาคม 2563 นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว พร้อมทีมงาน อบต. วอแก้ว ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ได้มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ณ. บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1, บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 , บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

  

  

  

  

  

  

  

  

  


23 July 2020