เวทีเสวนา "ความสำเร็จการจัดการขยะในชุมชน และโรงเรียนบุญฮอม โรงเรียนสร้างสุข ด้วยเพชรแห่ง อบต."

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่าลำปาง

นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว พร้อมด้วยนายสายัณห์ ฉัตรแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต. วอแก้ว ได้ร่วมเวทีเสวนากับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในหัวข้อเรื่อง "ความสำเร็จการจัดการขยะในชุมชน และโรงเรียนบุญฮอม โรงเรียนสร้างสุข ด้วยเพชรแห่ง อบต." ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่าลำปาง

  

  


12 July 2020