กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทาง ตัดกิ่งไม้ข้างทาง เก็บขยะ ทำความสะอาด ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ. บริเวณถนนสามแยกป่าไคร้ มาถึงถนนสามแยกบ้านทุ่งตุ่น – แม่ติว หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทาง  ตัดกิ่งไม้ข้างทาง  เก็บขยะ  ทำความสะอาด ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมด้วยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวอแก้ว, โรงเรียนวอแก้ววิทยา, ประชาชนจิตอาสาตำบลวอแก้ว ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทาง ตัดกิ่งไม้ข้างทาง เก็บขยะ ทำความสะอาด ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ. บริเวณถนนสามแยกป่าไคร้ มาถึงถนนสามแยกบ้านทุ่งตุ่น – แม่ติว หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

     

    

    

    

    

    


13 December 2020