องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว ได้เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์พร้อมประกาศเกียรติคุณ. รางวัลศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นเกษตรกรรมสู่อาหารปลอดภัยระดับดีเยี่ยม ระหว่างปีพุทธศักราช 2560-2563

วันที่30ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ. ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  นายอินจันทร์  ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว ได้เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์พร้อมประกาศเกียรติคุณ. รางวัลศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นเกษตรกรรมสู่อาหารปลอดภัยระดับดีเยี่ยม ระหว่างปีพุทธศักราช 2560-2563

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว ได้เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์พร้อมประกาศเกียรติคุณ. รางวัลศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นเกษตรกรรมสู่อาหารปลอดภัยระดับดีเยี่ยม ระหว่างปีพุทธศักราช 2560-2563 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ณ. ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

    


13 December 2020