จิตอาสา

24 กุมภาพันธ์ 2564    ณ บริเวณวัดป๋อมป๋อดอยแล บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ทำความสะอาดสถานที่อันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน

                                

                                            

                                                                               

                 


30 March 2021