นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัด ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

     

 

     


30 March 2021