อนุรักษฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วันที่3มิถุนายน พ.ศ.2562

อนุรักษฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3มิ.ย62 อบต.วอแก้วร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาตำบลวอแก้วร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน1,000ต้น

เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น ร่มรื่น บริเวณลำห้วยแม่ไพรบ้านน้ำจำหมู่ที่7ต.วอแก้ว

 

              


7 March 2020