การจักสานกล่องข้าวด้วยใบตาล และตะกร้าจากเส้นพลาสติก

28มิ.ย.62

การจักสานกล่องข้าวด้วยใบตาล และตะกร้าจากเส้นพลาสติก

28มิ.ย.62 นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกอบต.วอแก้ว เป็นประธาน

เปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการจักสานกล่องข้าวด้วยใบตาล

และตะกร้าจากเส้นพลาสติก

 

    

  

 

  


7 March 2020