ประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เข้าร่วมประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

   

      


7 April 2022