กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน

วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565. นายพินิจ สุวรรณสุระ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน

       


6 April 2022