ร.5

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว และ นายพิทักษ์ อินนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)

         

         

         


25 July 2022