รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก 

12ก.ค.62 นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกอบต.วอแก้ว เปิดปฎิบัติการวอแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก

 

    

    


7 March 2020