วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว นายสมภพ วงค์ต่อม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว นายพิทักษ์ อินนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว นายคเชนทร์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วลงพื้นที่ตรวจความเสียหาย อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก หมู่ 2,3,4,5 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อุทกภัย

     

     

     


7 September 2022