วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว นายพิทักษ์ อินนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เปิดโครงการกิจกรรม พม. ส่งความสุข ทุกอาชีพ(ฝึกอาชีพระยะสั้น5 วัน) ให้กับกลุ่มสตรี ตำบลวอแก้ว ร่วมกับนางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ส่งเสริมอาชีพ

     

     

          


7 September 2022