2 กันยายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสตรี และครอบครัวและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์พัฒนาสตรี

 

     

          

                          

 

 


7 September 2022