12 กันยายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. วอแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นตำบลวอแก้ว

อุทกภัย

      

             

       

       


13 September 2022