เด็กและเยาวชน

17 กันยายน 2565 นายบุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภา อบจ. ลำปาง พร้อมด้วยนายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

     

     

     

     

     

            

     

     

     


19 September 2022