12 ตุลาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะเดิมโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ณ บริเวณบ่อขยะเดิมบ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๗ ตำบลวอแก้ว เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จิตอาสา

     

     

     

     


18 October 2022