8 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ. วันบ้านวอแก้ว หมู่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ทำบุญและฟังเทศน์

                

      

      

      


22 November 2022