จำกัดขยะออกไปจากหมู่บ้าน

วันที่29 เดือนมี.ค พ.ศ 62

จำกัดขยะออกไปจากหมู่บ้าน

ในเดือนมีนาคม 62ธนาคารขยะบ้านวอแก้ว หมู่ที่3 ต.วอแก้ว 

 

    


7 March 2020