ภาชนะรองรับขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน

20 ก.พ. พ.ศ 62 เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.วอแก้ว เก็บขยะอัตรายตามจุด

ภาชนะรองรับขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน

20 ก.พ. พ.ศ 62 เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัด อบต.วอแก้ว เก็บขยะอัตรายตามจุด 

 

    

    


7 March 2020