ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"

Coding
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

3มิ.ย62 อบต.วอแก้วร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาตำบลวอแก้วร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน1,000ต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น ร่มรื่น บริเวณลำห้วยแม่ไพรบ้านน้ำจำหมู่ที่7ต.วอแก้ว