:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

ชื่อ: แก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลวอแก้ว

12 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นายพินิจ สุวรรณสุระ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
มอบหมายให้นายสมภพ วงศ์ต่อม
บังอร สุวรรณสุระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
นายพิทักษ์ อินนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสู่การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลวอแก้ว หมู่๔ บ้านหลายทุ่ง
ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร