:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการและบ้านเรือนติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย   

1 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการและบ้านเรือนติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย   
เชิญชวนสถานประกอบการและบ้านเรือนภายในเขตพื้นที่ตำบลวอแก้ว 
ร่วมกันติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
 ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำ การติดตั้งและใช้งาน 
ประโยชน์ของการติดตั้ง และการดูแลรักษาถังดักไขมันอย่างถูกวิธี  
ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน
ถังดักไขมัน ติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.วอแก้ว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร