:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
เลขที่ 127 หมู่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ สำนักปลัด : 054-226182
โทรศัพท์ กองคลัง : 054-226183
โทรศัพท์ กองช่าง : 054-226184
โทรสาร (Fax) : 054-226182
E-mail : workaew@hotmail.com , saraban@workaew.go.th
Website : www.workaew.go.th
Socail Network  Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น